Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma „Sanex” Sp. z o. o. w Łowcach od początku swojego działania na rynku prowadzi i rozwija swoją działalność w województwie podkarpackim, dlatego chce aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu konkurencyjności i atrakcyjność Podkarpacia w stosunku do pozostałych regionów w Polsce i Europie.

Podkarpacie to dobry kierunek dla twojego biznesu!

Do najistotniejszych atutów atrakcyjności inwestycyjnej regionu zalicza się:

Sektor lotniczy- zajmuje szczególne miejsce w gospodarce województwa. Około 80% przedsiębiorstw z tej branży działających w Polsce jest ulokowana właśnie w tym regionie. A utworzenie Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, sprawia, że region cechuje się dużą koncentracją ośrodków naukowo-badawczych, rozwiniętym zapleczem edukacyjnym i szkoleniowym oraz wysoce wykwalifikowana kadrą.

Sektor chemiczny- do głównych podmiotów tej gałęzi można zaliczyć podmioty zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych i gumy, wytwarzaniem leków i innych farmaceutyków, farb, lakierów, chemikaliów organicznych, półproduktów dla przemysłu tworzyw oraz produktów rafinacji ropy naftowej. To Podkarpacie jest kolebką polskiego przemysłu naftowego ( muzeum przemysłu naftowego w Bóbrce koło Krosna oraz dwie funkcjonujące do dziś rafinerie w Jaśle i Jedliczu). Dlatego przemysłu chemicznego jest istotny dla gospodarki całego regionu i kraju wynika to m.in. z szerokiego zakresu zastosowań surowca i gotowych produktów sektora chemicznego przez podmioty działające w innych branżach.

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego – w podkarpackim jest jednym z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki. Największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Z uwagi na dość duże rozdrobnienie w produkcji rolnej w ostatnich latach podjęto działania zmierzające do stworzenia rynku rolnego na zasadach unijnych. Dotyczy to szczególnie budowy profesjonalnego rynku hurtowego, a także procesu zrzeszania się rolników w grupy producentów. Do tej pory udało się powołać 12 grup producenckich, a kolejne czekają na rejestrację. Tego typu działania w warunkach rozdrobnionej produkcji pomagają zaktywizować rynek i wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie lokalnych kanałów dystrybucji produktów rolniczych.

Firma Sanex identyfikuje się z tymi sektorami, ponieważ aktywne działanie w branży opakowaniowej sprawia, że Sanex zaopatruje te branże i wiele innych w tak potrzebne opakowania papierowe i drewniane.

Kolejnym sektorem bedący atutem Podkarpacia jest sektor turystyczny.- nasz region jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie w skali kraju w którym można nie tylko wypocząć ale i ze względu na stały rozwój bazy turystyczna- zainwestować. Można uprawiać wszystkie formy aktywnego wypoczynku. Znajduje się tu dwa parki narodowe, 10 parków krajobrazowych, wiele rezerwatów i obszarów chronionych, które swoim pięknem zachwycają i pozostają w pamięci na długo, że chce się wracać. O walorach turystycznych województwa podkarpackiego można poczytać na: www.i-karpaty.eu

Do zapoznania się z szczegółowymi informacjami o regionie Podkarpackim i jego atutach zapraszamy do odwiedzenia następujących stron internetowych:

www.wrota.podkarpackie.pl
www.prot.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl

Gdzie można znaleźć wiele innych powodów, dla których warto zainwestować w Podkarpackim.